Manuka Honing wetenschap

Professor Thomas Henle van de Technische Universiteit van Dresden, toonde in 2006 aan dat Methylglyoxal als verbinding verantwoordelijk is voor een unieke bioactiviteit en dus kenmerkend is voor de unieke eigenschappen en kwaliteiten van Manuka Honing. Hij zegt ook dat het testen op Methylglyoxal niveaus in Manuka Honing een betrouwbare, kwantitatieve methode is. Zijn onderzoeksteam toonde aan dat de hoeveelheid Methylglyoxal in de honing direct gecorreleerd is met het niveau van deze unieke, hoogwaardige en bijzondere bio-activiteit. In 2008 nam Manuka Health het voortouw door het ontwikkelen van een nauwkeurige wetenschappelijke testmethode, gebaseerd op nieuw onderzoek, voor het meten van de natuurlijke aanwezigheid van Methylglyoxal niveaus in Manuka Honing. Professor Thomas Henle werkt momenteel verder aan wetenschappelijke onderzoekingen en publicaties naar de unieke kwaliteiten van MGO™ Manuka Honing.

“Een gradatiesysteem dient wetenschappelijk goed in orde te zijn, gebaseerd op een methode dat gepubliceerd is en toegepast kan worden in laboratoria. Dit is zeker het geval voor de MGO Manuka Honing classificatie” .

Professor Thomas Henle

Professor Peter Molan, verbonden aan de Universiteit van Waikato, onderzocht sinds 1985 samen met de Waikato Honey Research Unit de unieke en bijzondere werking van Manuka Honing. Zijn baanbrekende werk resulteerde in talloze wetenschappelijke publicaties over de bijzondere werking van Manuka Honing; vooral op medisch vlak. Professor Peter Molan’s publicaties over Manuka Honing waren met name gericht op diverse aandoeningen, lichaamsvreemde bacteriën en behandeling van wonden. Professor Peter Molan had al een sterk vermoeden over deze unieke werking, maar hij en zijn team konden dat destijds niet identificeren. Professor Peter Molan overleed in September 2015.

“Het testen op methylglyoxal is een duidelijke en ondubbelzinnige wijze om consumenten te laten weten dat deze unieke hoge bio-activiteit van deze honing echt, speciaal en uitsluitend van toepassing is op de Manuka Honing.”

Professor Peter Molan

Professor Peter Molan en Professor Thomas Henle over MGO

Youtube
Bekijk alle videopresentaties van Manuka Health met de 2 toonaangevende onderzoekers: Thomas Henle en Peter Molan

Kom meer te weten over: