Winkelwagen
Artikel toegevoegd Artikel bijgewerkt Artikel verwijderd Geen producten meer op voorraad U heeft een verkeerde waarde ingevoerd.

Geen producten in de winkelwagen.

MNZ - MANUKA NEW ZEALAND
DE BESTE RAUWE MANUKA HONING UIT NIEUW ZEELAND
Home » Privacy Policy

Privacy Policy Manuka New Zealand B.V.

Wanneer je op deze website actief bent of contact met Manuka New Zealand B.V. opneemt, deel je soms persoonsgegevens met Manuka New Zealand B.V.

Manuka New Zealand B.V. gaat zorgvuldig met deze gegevens om en houdt zich aan de hierbij geldende wet- en regelgeving. Deze wetten gaan over het bewaren en gebruiken van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij je uit welke gegevens Manuka New Zealand B.V. van je verzameld en wat Manuka New Zealand B.V. met deze gegevens doet.

Deze privacyverklaring geldt voor alle interactie tussen jou en Manuka New Zealand B.V., de manier van communicatie maakt daarbij niet uit.

Manuka New Zealand B.V., gevestigd aan de Tokyostraat 23 te Lijnden, is verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring. Je kunt vragen of opmerkingen betreffende jouw privacy versturen naar info@manukanewzealand.eu.

Wat zijn persoonsgegevens?
Alle gegevens die iets over jou vertellen en gebruikt kunnen worden om jou te identificeren zijn persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan je naam, je contact- of adresgegevens en je BSN. Sommige van deze gegevens zoals etnische afkomst, geloof of een strafrechtelijk verleden zijn bijzondere persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens
Manuka New Zealand B.V. verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar
Manuka New Zealand B.V. heeft niet de intentie om persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar te verwerken. Manuka New Zealand B.V. kan echter niet controleren of een bezoeker van onze websites en servers ouder dan 16 jaar is. Als je er van overtuigd bent dat wij persoonlijke gegevens van een minderjarig persoon hebben verzameld zonder toestemming van ouder of voogd dan kun je contact opnemen via info@manukanewzealand.eu en dan verwijderen wij deze informatie.

Wanneer verwerkt Manuka New Zealand B.V. jouw persoonsgegevens?
1. Om je te kunnen helpen als je vragen hebt.
Manuka New Zealand B.V. helpt je graag verder als je ergens tegenaan loopt of een vraag voor Manuka New Zealand B.V. hebt. Je kunt Manuka New Zealand B.V. bellen, e-mailen, een formulier invullen of een brief sturen. Om je verder te kunnen helpen slaan we een aantal gegevens van je op. Op die manier weten we wie je bent en kan Manuka New Zealand B.V. ook bij het volgende contactmoment terugvinden waar we het over hebben gehad.
Als je vragen voor Manuka New Zealand B.V. hebt dan slaan we de volgende gegevens van je op:
– N.A.W. gegevens (Naam, Adres, Woonplaats)
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Jouw bericht
Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; gerechtvaardigd belang.

2. Om een overeenkomst uit te voeren en afspraken met je te kunnen maken.
Als je bij Manuka New Zealand B.V. producten of diensten afneemt dan wil je natuurlijk goed geholpen worden en ontvangen wat je hebt gevraagd. Manuka New Zealand B.V. slaat de volgende gegevens op voor het uitvoeren van een overeenkomst:
– N.A.W. gegevens
– E-mailadres
– Telefoonnummer
Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; uitvoering van de overeenkomst.

3. Om je te kunnen factureren & incasseren.
De door jou afgenomen of diensten moeten natuurlijk ook betaald worden. Als je dit toch niet doet dan start Manuka New Zealand B.V. een incassotraject. In verband met facturatie & incasso slaan wij de volgende gegevens van je op:
– N.A.W. gegevens
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Geboortedatum (in geval van therapieconsulten)
– Verzekeringsgegevens + polisnummer (in geval van therapieconsulten)
– Kamer van Koophandel-nummer
– btw-nummer
– IP-adres (in geval van een intracommunautaire levering)
Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; wettelijke verplichting.

4. Om accountgegevens en jouw bestellingen op te slaan.
Een Manuka New Zealand B.V. account geeft je inzicht in eerdere bestellingen, retouren en jouw persoonlijke gegevens. Dat is handig om jouw volgende bestelling sneller te kunnen verwerken.
Wij kunnen de volgende gegevens opslaan in jouw account:
– N.A.W. gegevens
– E-mailadres
– Klantnummer
– Telefoonnummer
– IP-adres (in geval van een intracommunautaire levering)
– BTW-nummer
– IBAN-nummer
– Wachtwoord
– Order- en factuurinformatie
Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; uitvoering van de overeenkomst en toestemming.

5. Om je op de hoogte te houden van wijzigingen in onze dienstverlening.
Wanneer wij wijzigingen doorvoeren in onze dienstverlening, algemene voorwaarden, privacyverklaring of overige belangrijke zaken dan stellen wij je hiervan graag op de hoogte. Als je hiermee akkoord gaat dan gebruiken wij de volgende gegevens om je in ons nieuwsbrief systeem te verwerken:
– Naam
– Emailadres
Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; toestemming.

6. Voor het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek.
Als je mee wilt doen aan ons klanttevredenheidsonderzoek, dan slaan wij de volgende gegevens op:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; toestemming.

Cookies die we gebruiken
Manuka New Zealand B.V. gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer, tablet of telefoon.
Als Manuka New Zealand B.V. je toestemming nodig heeft om cookies te mogen plaatsen dan vragen we je dit tijdens je eerste bezoek aan deze website. Manuka New Zealand B.V. verwijst je daarbij ook naar onze cookie verklaring.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Doorgifte aan partners
Manuka New Zealand B.V. werkt voor het uitvoeren van onze dienstverlening samen met verschillende leveranciers en partners. Deze leveranciers & partners zijn onder andere partijen die:
– Onze nieuwsbrieven versturen
– Onze post versturen
– Onze betalingen & incasso’s afhandelen
– Onze webhosting verzorgen
Met suB.V.erwerkers hebben wij verwerkersovereenkomsten en/of geheimhoudingsverklaringen afgesloten om de veiligheid van jouw gegevens te waarborgen. Manuka New Zealand B.V. werkt alleen samen met partners die kunnen voldoen aan de AVG wetgeving.

Enkele van onze partners bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte. Met deze partners hebben wij passende maatregelen genomen welke contractueel via een verwerkersovereenkomst / Data Processing Addendum zijn afgesproken. Op deze manier zorgen wij ervoor dat jouw gegevens goed worden beschermd.

Doorgifte aan derden
In principe delen of verkopen wij gegevens niet met personen of organisaties buiten Manuka New Zealand B.V., behalve met partners zoals hierboven beschreven. Ook kan het zijn dat Manuka New Zealand B.V. verplicht wordt om je gegevens door te geven op grond van een wettelijke plicht.

De beveiliging van jouw gegevens
Manuka New Zealand B.V. heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, onrechtmatig of ongeautoriseerd gebruik en verlies.
Alle partijen die jouw gegevens voor Manuka New Zealand B.V. verwerken (suB.V.erwerkers) of in kunnen zien (denk aan medewerkers of inhuurkrachten) tekenen een verwerkersovereenkomst of geheimhoudingsverklaring.

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard
Voor verschillende gegevensstromen hanteert Manuka New Zealand B.V. verschillende bewaartermijnen. Natuurlijk heb je altijd het recht om Manuka New Zealand B.V. te verzoeken je gegevens te verwijderen. Zie hiervoor ook het kopje “Jouw rechten”.

E-mail:
E-mail ouder dan 5 jaar wordt verwijderd tenzij deze nog relevant zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of oplossen van een geschil.

Facturen en offertes:
Facturen en offertes worden na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar verwijderd. Je gegevens blijven tot die tijd aanwezig in ons facturatiesysteem.

Nieuwsbrief:
Je kunt je op ieder gewenst moment zelf uit ons nieuwsbrief systeem verwijderen.

Jouw rechten
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Manuka New Zealand B.V.. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@manukanewzealand.eu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Manuka New Zealand B.V. je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Indien je verzoek betrekking heeft op een cookie dan vraag ik je deze ook mee te sturen.

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek. Manuka New Zealand B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Camerabeelden
Om ons en onze producten te beveiligen maken wij gebruik van camerabewaking in en om het magazijn. Deze camerabeelden zullen 30 dagen bewaard blijven en na deze termijn gewist worden, tenzij de beelden noodzakelijk zijn voor een strafrechtelijk onderzoek.

Melden van een datalek
Wanneer er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek plaatsvindt dan houdt Manuka New Zealand B.V. zich aan de meldplicht datalekken en melden wij dit lek binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Mocht je een datalek ontdekken dan vraagt Manuka New Zealand B.V. je vriendelijk dit zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 24 uur nadat je het lek hebt geconstateerd met Manuka New Zealand B.V. te delen door een e-mail te sturen naar info@manukanewzealand.eu. Wij kunnen dan direct actie ondernemen.

Aansprakelijkheid
Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Manuka New Zealand B.V. verwerkt ten behoeve van de in deze overeenkomst besproken punten. Manuka New Zealand B.V. accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Wijzigingen in deze verklaring
De inhoud van deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast door Manuka New Zealand B.V. om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving of wijzigingen binnen het bedrijf.
Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief waar we je op de hoogte houd van eventuele wijzigingen. In ieder geval raadt Manuka New Zealand B.V. je aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van ons privacy beleid.
Door na wijzigingen gebruik te blijven maken van de diensten van Manuka New Zealand B.V. ga je akkoord met deze wijzigingen.

Contact
Heb je verder nog vragen of opmerkingen? Dan kun je contact opnemen met Manuka New Zealand B.V. via de e-mail, info@manukanewzealand.eu of per post:

Manuka New Zealand B.V.
T.a.v.: Privacy – Manuka New Zealand B.V.
Tokyostraat 23
1175 RB Lijnden

Versie: juli 2019

Visa Mastercard American Express Diners Club Discover
webshop keurmerk logo
© Copyright Manuka New Zealand B.V. 2018 - 2024 - Alle rechten voorbehouden. 
crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram