Home » Professor Thomas Henle

ONTDEKKER METHYLGLYOXAL (MGO) IN MANUKA HONING

“Een gradatiesysteem dient wetenschappelijk goed in orde te zijn, gebaseerd op een methode die gepubliceerd is en toegepast kan worden in laboratoria. Dit is zeker het geval voor de MGO Manuka Honing classificatie.”
Professor Thomas Henle – ontdekker MGO – Universiteit van Dresden (Duitsland)

In 2006 toonde Professor Thomas Henle van de Technische Universiteit van Dresden aan dat Methylglyoxal als verbinding verantwoordelijk is voor een unieke, hoogwaardige bioactiviteit en hiermee kenmerkend is voor de unieke en hoogwaardige kwaliteiten en bio-activiteiten van Manuka Honing. Professor Thomas Henle onderbouwt dat het het testen op Methylglyoxal (MGO) niveaus in Manuka Honing een betrouwbare, kwantitatieve en wetenschappelijke methode is. Professor Thomas Henle en het team van de Universiteit van Dresden toonden aan dat de hoeveelheid Methylglyoxal (MGO) in de Manuka Honing direct gerelateerd is aan het niveau van deze unieke, hoogwaardige en bijzondere bioactieve Manuka Honing. Professor Thomas Henle en zijn team werken verder aan wetenschappelijke publicaties over de unieke kwaliteiten en bijzondere voordelen van MGO Manuka Honing.

menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram